خواهرم؛ تاج سرم

  

خواهر یعنی یک لبخند واقعی گوشه لب ؛برای همیشه

خواهر یعنی: مهربون بودن

 

خواهر یعنی: درد دل خوب گوش دادن

 

خواهر یعنی: تو هر شرایطی کنارت بودن

 

آبجی جوووونم

 

 

تکیه گاهـــــم

 

 

#مرســــــــی که هستـــــــی دلیل نفس کشیدنم

 منبع: http://aydanazi.blogfa.com/